/ 4 نظر / 22 بازدید
علی فلسفی

سلام،نمی توان منظوروآن چه رادر که درون انسان است،باکلمات وجملات بیان کردوگاهی کوتاه ترین جملات معنایی به وسعت یک اقیانوس دارند.کافیست آن رابیان کنیم:تولد25سالیگیت مبارک.از خدامی خواهم تمام درعمرت لبخندبرلبانت جاری باشدوزندگیت چون گل های بهاری زیبا باشدوغم هایت به کوتاهی عمرگل های لاله باشد.[گل]

یاس

اپمممممممم عزیزم