فروغ

 

نگاه کن که غم درون دیده ام

 

چگونه قطره قطره آب میشود

 

 چگونه سایه سیاه سرکشم

 

اسیر دست آفتاب میشود

 

 

نگاه کن

 

تمام هستی ام خراب میشود

 

 شراره ایی مرا به کام میکشد

 

 مرا به اوج میبرد

 

مرا به دام میکشد

 

تمام آسمان من پر از شهاب میشود

 

 

 توآمدی زدورها و دورها 

 

 ز سرزمین ابرها و نورها

 

 نشانده ایی کنون مرا به زورقی

 

زعاجها

 

ز ابـــــرها

 

 بلورهــــــــــا 

 

 

  مرا ببر امید دلنواز من

 

 ببر به شهر شعر ها و شورها

 

به راه پر ستاره می کشانیم

 

  فراتر از ستاره مینشانیم

 

 

 نگاه کن

 

 من از ستاره سوختم

 

 لبالب از ستارگان تب شدم

 

 چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل

 

 ستاره چین برکه های شب شدم

 

 

چه دور بود پیش از این زمین ما

 

 به این کبود غرفه های آسمان

  

کنون به گوش من دوباره می رسد

 

 صدای تو

 

 صدای بال برفی فرشتگان

 

 

 نگاه کن که من کجا رسیده ام

 

  به کهکشـــــان

 

به بیکــــران

 

 به جاودان

 

 

کنون که آمدیم تا به اوجها

 

مرا بشوی با شراب موجها

 

 مرا بپیچ در حریر بوسه ات

 

 مرا بخواه در شبان دیر پا

 

 مرا دگر رها نکن

 

 مرا از این ستاره ها جدا مکن

 

 

نگاه کن که موم شب به راه ما

 

 چگونه قطره قطره آب میشود

 

 صراحی سیاه دیدگان من

 

به لای لای گرم تو

 

لبالب از شراب خواب میشود

 

 

 به روی گاهواره های شعر من

 

  نگاه کن

 

 تو میدمی و آفتاب میشود......

 

 

/ 8 نظر / 42 بازدید
زهرا

سلام دوست من..وب زيبايي داري..خوشحال ميشم به منم سر بزني..لينك هم شدي

off daughter

من از حرارت چشمانت یخ میزنم و از سرمای نگاهت آتش میگیرم … مردانگی های تو فیزیک را هم نابود میکند ، من را که دیگر هیچ !

off daughter

نویسنده ها “سیگار” می کشند شاعرها “هجران” نقاش ها “تابلو” زندانی ها “تنهایی” دزدها “سرک” مریضها “درد” بچه ها “قد” و من برای کشیدن ، “نفسهای تو” را انتخاب می کنم …

off daughter

کاش می گفتی دوستت دارم… قلبم می ریخت… تکه های پازل را با هم از زمین برمیداشتیم و پازل را با هم از اول می چیدیم و تو میدیدی که تکه گم شده اش بودی…

zoha

آدمها میروند چون بهانه ای برای ماندن ندارند همان آدمها برمیگردند چون میفهمند برای ماندن بهانه لازم نیست ! +upam..[گل]

غزال

معرکهههههههههههههههههههههههههه محشرررررررررررررررررررررررررررررررررر فوق العادهههههههههههههههههههههه بیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی ماماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان خیلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی قشنگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ بووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود نفسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس خوش به حاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل همسرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت عجبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب حالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی میکنهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ووووویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی