بکوش تا می توانی خواهی دیدکه هر چیز درست خواهد شد

 

گاه آسان نیست که بدانی چه راهی در پیش گیری؟؟؟؟؟؟
چه تصمیمی بگیری و یا چه کنی؟؟؟؟؟؟
زندگی زنجیری از افق های نو...آرزوهای نو...روزهای نو و تغییراتی است که به سوی تو می آیند.....
و گاه در رویارویی با این همه....بی نیاز از یاری نیستیم!!!!!!
به خاطر داشته باش.....
نخست در خیال و سپس آن را به واقعیت درآور!!!!!!!
دریاب که چقدر یگانه ای.....
خوش بین باش!!!!
این نگرش توست که بر نتیجه بسیاری از کارها نشان خود می زند....
هنگام نیاز به یاری آن را طلب کن....
خرد نگهدار جهان را جویا باش و بر آن چنگ بزن....
هر روز گامی به پیش بردار....
آغاز کن... باور کن وچنین باش....
تمام ارزشی را که شایسته ی آنی به خود ارزانی دار....
ویژگی ها... شایستگی ها و هر آنچه تنها در توست قدر بدان....
فراموش مکن که زندگی میتواند بس گرانقدر باشد!!!!
بر بال خیال بنشین....
زمان لازم را برای رسیدن به رویاهایت در نظر آور....
به درستی که به آن شادمانی خواهی رسید!!!!
که به زر خریدنی نیست!!!!
پروا مکن ...هیچ قله ای نیست که تسلیم گامهای تو نشود....
نیکوترین کار کدام است؟؟؟؟؟؟؟
ساده است ...ساده...
بکوش تا می توانی....
خواهی دید که همه چیز درست خواهد شد...........!!!!!!!!!!!!!

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری سوم www.pichak.net کلیک کنید

/ 0 نظر / 4 بازدید