خود و رویاهایت را باور بدار


به دنبال هر رویا لحظاتی پیش می آید که گویی آن را از دست داده ای
درست در همان لحظه است که باید خود را باور کنی...
باور به اینکه قادر به هموار ساختن هر مانع در راهی
و آن گاه که رویاهایت به حقیقت پیوست

در خواهی یافت که چقدر نیرومند شده ای....

/ 0 نظر / 5 بازدید