/ 19 نظر / 29 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پرگل

ب آیینه عشق گذران است تو که امشب نگاهت به نگاهی نگران است باش فردا که دلت با دگران است امیدوارم خوش باشی پرگل

علی فلسفی

مترسک... از مترسکی پرسیدم: آیا از تنها ماندن در این مزرعه بیزار نشده ای؟ پاسخم داد: در ترساندن دیگران برای من لذت به یاد ماندنی است. پس من از کار خود راضی هستم و هرگز از آن بیزار نمی شوم! اندکی اندیشیدم و سپس گفتم: راست گفتی! من نیز چنین لذتی را تجربه کرده بودم! گفت: تو اشتباه می کنی! زیرا کسی نمی تواند چنین لذتی را ببرد مگر آنکه درونش مانند من با کاه پر شده باشد!!! جبران خلیل جبران

parisa

نبودن هیچکس سخت نیست ، فراموش کردن یک بودن سخت است...

http://sabztar.persianblog.ir/

نه چراغیست در آن پایان هر چه از دور نمایانست شاید آن نقطه نورانی چشم گرگان بیابانست می فرومانده به جام سر به سجاده نهادن تا کی؟

علی فلسفی

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . . راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند. ..

علی فلسفی

دلت که گرفت ، دیگر منت زمین را نکش اگر هیچکس نیست ، خدا که هست . . . راه آسمان باز است ، پر بکش او همیشه آغوشش باز است ، نگفته تو را میخواند. ..

fardin

نایس بود مخصوصا اینکه همه نوشته هاتو بصورت عکس دراوردی[چشمک]

ALONE

منم اپم.سربزن

!!!!

وبت جالبه.بااجازت بعضی ازعکساتو کپی کردم بازم ممنون