ترانه خواه

 


کسی ترانه خواند و رفت
درون سینه ماند و رفت

شبی کنار من نشست
تبی به دل نشاند و رفت

کسی که مثل خواب بود
خواب مرا پراند و رفت

سپیده زد بهار داد
غزل غزل چکاند و رفت

ترانه خواه او شدم
چه حیف شد نماند و رفت

/ 3 نظر / 5 بازدید
بام ایران سیتی

...گفتم مرو که تیره شود زندگانیم با رفتنت به خاک سیه می نشانیم گفتی زمین مجال رسیدن نمی دهد بر چشم باز فرصت دیدن نمی دهد وقتی نقاب محور یکرنگ بودن است معیار مهرورزی مان سنگ بودن است دیگر چه جای دلخوشی و عشق بازی است اصلاً کدام احمق از این عشق راضی است ....