شعر ناگفته

 

نه!!!!
کاری به کار عشق ندارم.... 

 من هیچ چیز و هیچ کسی را دیگر درین زمانه دوست ندارم....
انگار این روزگار چشم ندارد من و تورا
      یک روز خوشحال و بی ملال  ببیند...
زیرا هر چیزی را که دوستر بداری
         حتی اگر یک نخ سیگار یا زهرمار باشد...
           از تو دریغ می کند!!!!!
پس من با همه ی وجودم خود را زدم به مردن....
تا روزگار دیگر
         کاری به من نداشته باشد....
این شعر تازه را هم
                   ناگفته می گذارم....
تا روزگار بو نبرد...
                              گفتم که کاری به کار عشق ندارم......

 

/ 0 نظر / 3 بازدید