❤❤❤ هم نفس ❤❤❤

پـــرنده هـــا به حـــال مــا غبــطــه خــواهـــند خـــورد روزی کــــه بـــی بـــال پـــرواز کنیــــم


گاه آسان نیست که خندان باجهان روبه رو شوی هنگامی که دلی پردرد داری...

شهامتی بس بزرگ میخواهد بازگشت به خویشتن ودست یافتن به نیروی درون و بدان که فردا روز دیگری خواهد بود با رهاوردهایی نو...

 اگربتوانی بردبار بمانی وفردا را ببینی از نو ادمی خواهی شد پرتوانتر با درک افزون و به خود می بالی که به این بردباری توانا بوده ای...

 

نوشته شده در شنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت ٩:٥٠ ‎ق.ظ توسط هم نفس(سپیده سرمست)| یه یادگاری از تو ()      طراح قالب هم نفس