❤❤❤ هم نفس ❤❤❤

پـــرنده هـــا به حـــال مــا غبــطــه خــواهـــند خـــورد روزی کــــه بـــی بـــال پـــرواز کنیــــم

 

تنگناهای زندگی اغلب چنان دردناکند که تاب پایداری در برابرشان نداری
چنان کوبنده که گاه میشکنیم و فرو می افتیم...
و سر انجام به همه چیز حتی خود بد بین میشویم...
شاید در تاری که خود تنیده ایم گرفتار شویم
و اگر نتوانیم درست اندیشه کنیم شاید
راهی در پیش گیریم که به آشفتگی بیشتر ما بینجامد...
اما احساس تنهایی مکن که دیگران نیز با چنین لحظاتی روبرو بوده اند
گاه زندگی آسان نیست...
باید سخت بکوشیم تا به آنچه میخواهیم دست یابیم!!!!
و آنگاه است که ارزش آن را بیش از پیش میدانیم
فرصت ها همیشه در خانه را نمیزنند
این ماییم که باید در جستجوی آنها بکوشیم و بپوئیم
و دو چندان بکوشیم تا فرا چنگشان آوریم....
برای آنکه تکه ها در کنار هم به درستی قرار گیرند به زمان نیازمندیم....
و تو باید صبور باشی و بردبارباشی تا نهال به بار بنشیند
هرگز تسلیم مشو و کار رها مکن
همیشه راهی هست...
تنها بیاموز که در انتخاب راه درست به خود اعتماد کنی
و اگر به بیراهه رفتی دوباره بکوش...
و همچنان بکوش تا راه بیابی و در این گیر و دار همیشه بردبار...
در پایان به پاداشی خواهی رسید که ارزش مادی ندارد
ارزش آن در خود اوست...
ارزش به ثمر رساندن چیزی رسیدن به آرامش درونی و بالندگی...
پاداش هایی این چنین تنها با تجربه هایی که به ما می آموزند به دست می آیند
تجربه هایی که باید همه در زمان خود با آن روبروشویم ....
 

نوشته شده در جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ توسط هم نفس(سپیده سرمست)| یه یادگاری از تو ()      طراح قالب هم نفس