❤❤❤ هم نفس ❤❤❤

پـــرنده هـــا به حـــال مــا غبــطــه خــواهـــند خـــورد روزی کــــه بـــی بـــال پـــرواز کنیــــم


گاه پیش از آنکه قدر زندگی اطراف خود را بشناسیم
احساس ترس و تنهایی کرده ایم...
همان گونه که رشد می کنیم زندگی دگرگونه می شود
و این حقیقتی اس پذیرفتنی!!!!
آموختن بیشتر رشد بیشتر را به همراه دارد!!!!
آزردن...ترسیدن...تنها ماندن و گریستن منزل های راه آموختن اند...
درک احساساتمان زندگی را عرصه نبرد و پیروزی می کند
گذران دوران سخت از تو همان میسازد که هستی...
یکی از مهمترین گامهایی را که باید برداری برداشته ای
آغاز هر روز نو به تو میگوید که شایسته آنی که لبخند بزنی...
آغاز هرروز نو تو را به این باور میرساند که میتوانی دل دیگری را شاد کنی
زیرا این تویی که خوبی و زیبایی ...
زیبایی تو در درون است واین زیبایی با حضور تو جهان را از خود لبریز میکند
و دیگران میتوانند آن را احساس کنند...
شادی زندگی به تمامی در برابر توست
زندگی از آن توست...
و فرصتی در برابرت که آن کس و آن چیزی باشی که میخواهی...

نوشته شده در جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ توسط هم نفس(سپیده سرمست)| یه یادگاری از تو ()      طراح قالب هم نفس