❤❤❤ هم نفس ❤❤❤

پـــرنده هـــا به حـــال مــا غبــطــه خــواهـــند خـــورد روزی کــــه بـــی بـــال پـــرواز کنیــــم


دراین زمانه هیچ کس خودش نیست
کسی برای یک نفس خودش نیست...
همین دمی که رفت و بازدم شد
نفس ـ نفس...نفس ـ نفس خودش نیست...
همین هوا که عین عشق پاک است
گره که خورد با هوس خودش نیست...
خدای ما اگر که در خود ماست
کسی که بی خداست پس خودش نیست...
دلی که گرد خویش می تند تار
اگرچه قدر یک مگس خودش نیست...
مگس به هر کجا بجز مگس نیست
ولی عقاب در قفس خودش نیست...
تو ای من...ای عقاب بسته بالم
اگرچه بر تو راه پیش و پس نیست...
تو دست کم کمی شبیه خود باش
در این جهان که هیچ کس خودش نیست....
تمام درد ما همین خود ماست
تمام شد همین و بس : خودش نیست...

نوشته شده در پنجشنبه ۱٤ خرداد ۱۳۸۸ساعت ۱٠:٤٢ ‎ق.ظ توسط هم نفس(سپیده سرمست)| یه یادگاری از تو ()      طراح قالب هم نفس