❤❤❤ هم نفس ❤❤❤

پـــرنده هـــا به حـــال مــا غبــطــه خــواهـــند خـــورد روزی کــــه بـــی بـــال پـــرواز کنیــــم


در برخورد با هر دگرگونی در زندگی
شاید بگویی که نه تاب نخواهم آورد....
اما می آموزی که کنار زدن مشکلات یکی پس از دیگری
چندان هم دشوار نیست!!!!!
دشواری زمانی خواهد رسید که از برخورد با مشکلات بگریزی....
آنگاه است که باز می گردد و تو را به مبارزه می خواند......
دگرگونی ها گاه بسیار دردناکند!!!!!
اما به ما می آموزند که می توانیم تاب بیاوریم و نیرومند تر گردیم....
هرآنچه پیش می آید مقصودی را دنبال می کند!!!!
ولی نتیجه ی کار در دست تو و شیوه ی مبارزه ی توست....
خردمندانه زندگی کن....
بردباری را پذیرا باش....
و همیشه آماده ی رویارویی با دشواریها......

نوشته شده در دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸ساعت ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ توسط هم نفس(سپیده سرمست)| یه یادگاری از تو ()      طراح قالب هم نفس